[:hu]Laser kezelések[:de]Laser Behandlungen[:en]Dental laser treatment[:]

[:hu]Laser kezelések

A laserek 1960-ban történt felfedezését követően a fogászati alkalmazás mindig is az érdeklődés középpontjában állt. A kemény szövetek kezelésének speciális feltételei ugyanakkor késleltették a széleskörű elterjedést, részben a különleges technikai megoldások, a költséges berendezések és a korai évtizedekben nem eléggé hatékony kezelési eljárások miatt. A stomatológiában az ezredfordulóig a soft laser terápia mellett a lágyrész sebészet állt az érdeklődés középpontjában és terjedt el a gyakorlatban. A robbanásszerű fejlődés eredményeként az elmúlt 5 évben a fogorvosi praxis számára könnyen kezelhető rendkívül hatékony módszerek révén önállósultak új fogászati szakterületek: laseres parodontológia, endodontia, implantológia, cariológia, orthodontia, bleaching, protetika, esztétikai fogászat, gyermekfogászat, dentoalveolaris sebészet.

Rendelőnk egy nagy teljesítményű Elexxion Claros Lézerkészülékkel rendelkezik, mellyel a lágy lézeres kezelésektől kezdve a sebészeti beavatkozásokig, a kezelések széles palettájában alkalmazhatjuk a lézerfény gyógyító hatásait.

Elexxion

Alkalmazási területek:

 • Parodontológia
 • Endodontia
 • Fogfehérités
 • Preprotetika
 •  Implantológia
 • TM izületi kezelése

Néhány tipusú kezelésről bővebben:

1. A parodontalis tasakok laser kezelése során alkalmazott dióda sebészi laser ( 3W, szaggatott üzemmód, 200 um vastagságú hajlékony szálvég) idealis terápiás eszköz. A négy kvadráns tasakjait általában egy ülésben akár közvetlenül az alapos depurálást követően azonnal elvégezhetjük. Elegendő a spray befúvásos érzéstelenítés az esetek 90%-ban. A tasakhám és a benne levő baktériumok eltávolítása már egy kezeléssel általában elvégezhető, súlyosabb esetben ismétlés szükséges. A beavatkozás után azonnal megkezdjük az 5 napon át tartó napi soft laser kezeléseket és az öblögetőszer alkalmazását. Már 3-4 nap múlva jó eredmény tapasztalható (gyulladás jelentős csökkenése, inyszél letapadása, tisztítható terület, vérzés megszünése.).

2. Endodontiai beavatkozások esetén a szaggatott üzemmódban alkalmazott dióda laser szinténl ideális eszköz. A kezelések gyorsan és igen hatékonyan elvégezhetőek. Az esetek döntő részében a 200 um-es szállal a gyökércsatorna sterilizálható, azonnal egy ülésben elvégezhető a gyökértömés.

3. Preprotetika laser kezelések Implantológiai beavatkozások során szintén rendkívül hasznosan alkalmazható a dióda laser egyaránt. Aklár a műtét előtti lágyrészkorrekciók, akár az implantátum feltárása esetén, vagy a periimplantitis gyógykezelésében.

4. A fogfehérítés során a dióda laser, a hagyományos fény alkalmazásához képest mélyebb hatás hozható létre.

A lézerrel támogatott gyökérkezelésről bővebben:

A páciensek egyre jelentősebb mértékben tartanak igényt a fogak megőrzésére, a megbízható és eredményes eljárásokat keresik. Elvárás a minimális kellemetlenséggel járó, minél gyorsabb eredményt biztosító hosszú távon tartósan a fog funkcióban maradását adó módszer. Az endodontiai beavatkozásoknál a szaggatott üzemmódban alkalmazuk a dióda . A kezelések gyorsan és igen hatékonyan elvégezhetők. Az esetek döntő többségénél a 200 mikronos szállal a gyökércsatorna sterilizálhatjuk, egyszerűbb esetekben a gyökértömés azonnal, sokszor egy ülésben megoldható. A laserrel asszisztált gyökérkezelés A munkához a rendelkezésre álló adatok alapján ( Rtg., Apex lokator ) meghatározzuk a csatornák számát, alakját, hozzávetőleges hosszát. A túltágítás elkerülése érdekében inkább 1-2 mm-el rövidebb táv tágítására törekszünk majd.

Lépések:

 •  A bejárati üreg preparálása
 • A gyökércsatorna preparálása
 • Laser kezelés
 • Gyökértömés

1. A bejárati üreg preparálása

A bejárati üreg preparálása során az anatómiai viszonyok függvényében olyan bejáratot képezünk ki, hogy megfelelő feltételeket biztosítson a kezeléshez. Gömbfúróval alakítjuk ki a bejárat megfelelő mélységét, majd a csatorna bejáratot a felszínt csak szinte érintve, nyomás alkalmazása nélkül.

2. A gyökércsatorna preparálása

A Német Konzerváló Fogászati Társaság 1999-es definiciója szerint a gyökércsatorna preparálása tartalmazza: a pulpaszövetek, baktériunmok és a fertőzött szövetek eltávolítása, a gyökércsatorna kiterjesztése és formázása . Megkülönböztetünk biomechanikai preparációt ( a tisztított műszerekkel tárjuk fel a csatornát, terjesztjük ki és formázzuk, a műszereket tartjuk rendszeresen fertőtlenítő oldatokban), míg a chemomechanikai módszer esetén a csatornát öblítjük és ezzel semlegesítjük a baktériumokat, azok toxinjait és a széteső anyagokat. A preparálás mind kézi mind gépi eszközökkel végezhető.

3. A laser kezelés

A mindennapi gyakorlatban elterjedt és bevált laserrel asszisztált gyökérkezelés során a gyökércsatorna feltárása rutin esetben valamelyik mechanikus eljárással történik A preparálás során az elérendő cél az apicalis régió feltágítása 35-40-es méretre, a laser fiberszál megfelelő alkalmazása ezt megkívánja. A megfelelő feltárás, az öblítések befejeztével a csatornába steril papirpoint helyezünk, kiszárítjuk azt. A munkahosszat átvisszük a laserszálra is gumistop segítségével bevezetjük a csatornába és a lasert aktiválhatjuk. Külön figyelmet kell fordítanunk, hogy az apicalis terület közelében elkerüljük a túlmelegedést, vagyis a laserrel végzett túl hosszú időtartamú kezelést. A laserszálat az apextől elindulva a koronalis irányba folyamatosan körkörös mozgást végezve kifelé húzzuk a koronális részig. Ezt az eljárást háromszor végezzük. A laser kezelés befejeztével a csatornát célszerű megtömni calcium hydroxiddal és lezárni ideiglenes tömőanyaggal, mely megakadályozza a szájüreg felől a bakterielais inváziót. Kevéssé fertőzött esetekben egy ülésben a végleges gyökértömés elkészíthető, közepesen fertőzött vagy erősen váladékozó csatornák esetén kb. 3 nap múlva ismételt laserkezelést célszerű végezni. Általában a második – vagy harmadik – kezelést követően a gyökércsatorna klinikailag sterilként kezelhető és a végleges töméssel ellátható. Az első laseres kezelést követően azok a baktériumok, melyek mélyebben elhelyezkedve nem kaptak még teljes pusztulásukhoz elegendő intenzitású laser fényt ( a szóródás során gyenge intenzitású fény jut a helyszínre), a sejtmembrán károsodásnak megfelelő reakciót mutatnak. Nem pusztulnak el, csupán károsodnak, a következő fertőtlenítő öblítés és a laseres kezelés hatása már kumulálódva elegendő a teljes mértékű elpusztításukhoz.

4. Gyökértömés

A végleges gyökértömésre – ha egyéb sürgető tényező nem áll fenn – biztonságos módon 2-3 laseres kezelés után ( 3 napos intervallumokkal) kerülhet sor. Extrém nehéz esetekben ennél több laserkezelés is szükséges lehet, egyszerű esetekben pedig sokszor egy kezelés is elegendő. Mi CaOh tartalmú gyökértömő anyagot használunk ( Sealapex ), mellyel csúcsig érő , falálló gyökértömésre törekszünk.

A gyökértömés céljai:

1. Kizárni a passzázs lehetőségét a mikroorganizmusok és folyadékok számára a gyökércsatorna mentén.

2. A főcsatornarendszer mellett a lehetőség szerinti oldalcsatornák, a dentintubulusok, az apicalis terület lezárása.

Napjainkban az ideálisnak tekintendő gyökértömő anyag a guttapercha, mely a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik: biocompatibilis, mérettartó, nem vízfelszívó, könnyű behelyezni és eltávolitani. A guttapercha fa dehidratált terméke, mely bárium sulfátot (röntgenárnyék), viaszt, cink oxidot, színezőanyagot és nyomelemeket tartalmaz. A csatorna és a guttapercha közötti nem tökéletes illeszkedést tölti ki a sealer anyag. A tömést követően röntgen felvétel készül és dokumentáció, majd meghatározott időnként ellenőrzés a gyökércsúcsra, különösen a periapicalis csontállomány viselkedésére vonatkozóan.

Laserek hatása a gyökércsatorna kezelésében

A nagyteljesítményű laserek hatása négy fontos területen nyilvánul meg:

 • Felszini réteg eltávolítása
 • Bactericid hatás
 • Osteoblast stimuláció
 • Apex zárás

1. Felszini réteg eltávolítása

A dióda laserrel végzett gyökércsatorna kezelés során a felszíni réteg (smear layer) eltávolítása (leégetése, elpárologtatása) történik, valamint a dentioncsatornák végeinek lezárása (leolvasztása).

2. Bactericid hatás

A lasersugár a gyökércsatorna falában 1000 mikrométer mélységbe behatol és az ott levő mikroorganizmusokat és azok termékeit képes elpusztítani. Ennél mélyebbre a baktériumok nem hatolnak, így nemcsak a gyökércsatornát magát, hanem az 1000 mikron mélységű csatorna felszíni rétegből is eliminálja a kórokozókat a laser. Ugyancsak jól képes az oldalcsatornákba, elágazásokba, ampullákba, ramifikációkba is behatolni, illetve azokat lezárni. Ez meghaladja a 99%-ot, vagyis jó közelítéssel a laser sterilizálni képes a gyökércsatorna belsejét valamint az 1 mm vastagságú csatornafalat is. A laser sugár ráadásul képes behatolni az oldalcsatornákba, a ramifikációba is, valamint le is zárja a dentincsatornák végeit is. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a különböző kémiai fertőtlenítő szerek általános hatásmélysége 100 mikron a gyökércsatorna falában, ennyi a behatolási mélység a dentintubulusokban. Eszerint az akár 1000 mikronra behatoló baktériumok jelentős része kizárólag öblítéssel nem távolítható el, nem pusztítható el. Bakteriumok révén a gyökércsatorna flóra tartalmaz: proteolyticus és fibrinolyticus enzimeket. Ezek okozzák a szövet felodódást, csontfelszívódást, plasma proteinek csökkenését. A toxicus anyagok felelősek az endotoxin, leukotoxin hatásokért, valamint megfigyelhető hogy cytokinek keletkezése következik be

3. Osteoblast stimuláció

Az osteoblast stimuláció a laserezés során kifejtett soft laser hatáson alapul. Ez mintegy a sebészi laser mellékhatásaként jelentkezik. Az oxidativ foszforiláció, a DNS szintézis és több más igazolt biokémiai folyamat serkentésével az osteoblastok aktivitását, csonttermelő, csont újratermelő képességét és tevékenységét kifejezetten fokozza.

4. Apex zárás

Az apicalis terület lezárására, megolvasztására is képes a megfelelő paraméterekkel rendelkező lasersugár. Ezt in vitro fuchsine oldatba mártott extrahált fogakon is bizonyították, azzal, hogy a laserkezelt gyökércsatornájú fogak csatornájába az apexen keresztül nem jutott át a festékoldat.

Világszerte a dióda sebészi laserek általában 2-3 W teljesítménnyel, 0,1-0,6 sec impulzusokkal köztük ugyanekkora szünetekkel használatosak.. A száloptika rendszerint 200 mikron vastagságú.. A sikeres endodontiai kezelés záloga a megfelelő preparáció, a baktériumok eliminálása a csatornarendszerből és a megfelelő gyökértömés. Ebben a lasereknek meghatározó szerep jutott.

Soft laser terápia

A soft laserek alapvető hatásai a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és a biostimuláció a sebgyógyulási folyamatok gyorsítása. A leggyakrabban alkalmazásra kerülő korszerű diódalaser kiszorította a Helium-neon lasereket a mindennapos sztomatológiai praxisból. Szájnyálkahártyabetegségek közül a herpes, aphta, nemgyógyuló nyálkahártya fekélyek, krónikus gyulladásos jelenségek, stomatitis a leggyorsabb eredményt mutatják, a laserterápia gyors hámosodást eredményez, a gyógyulási idő általában a felére lerövidül. Parodontalis kórképek közül a parodontitis, gingivitis, a fogak előtörését, fogszabályozást kísérő jelenségek, tasakok hagyományos vagy lasersebészeti kezelése kiegészítve soft laserrel gyors sebgyógyuláshoz, csontregenerációs folyamatok megindulásához, a gyulladás gyors szanációjához vezet. Fájdalomsyndromák között a trigeminus neuralgia, atipusus arcfájdalom, postoperativ, posttraumás fájdalom eseteiben a gondos diagnózist követően a hagyományos terápiát kisteljesítményű laserkúrával kiegészítve – vagy esetenként önállóan is – a fájdalomrohamok száma és a fájdalom erőssége jelentősen mérsékelhető. A temporomandibularis izületi kórképek – arthrosis, arthritis okozta panaszok – posttraumás izületi fájdalmak, reflektorikus szájzár és egyéb folyamatok eseteiben elsősorban a fájdalom gyors megszüntetésével, a gyakran fennálló szájzár oldásával lehetővé válik a sztomatológiai szanáció, majd a hagyományos és a laserterápiás kezelés a panaszok jelentős mérséklődéséhez vezethet. Reflektorikus szájzár lasersugárral sok esetben azonnal – 2-3 perc alatt -oldható. Dentalis eredetü gyulladásokban, periodontitis, gyökérkezeléshez kapcsolódó panaszok, periostitis, lymphadenitis, osteomyelitis, phlegmone eseteiben a gyulladásos jelenségek – hagyományos módon kezelve és közben lasert is kiegészítésképpen alkalmazva – gyorsabban és sokkal mérsékeltebb fájdalomtól és oedemától kisérve gyógyulnak. Nyálmirigybetegségek asyalia, syaloadenitis, syaloadenosis esetében a bevált ismert eljárásokat laserkezelés kúrával egészíthetjük ki, és a nyáltermelés serkentése, a fájdalom és egyéb panaszok mérséklődése tapasztalható sok esetben. Csontgyógyulási folyamatok serkentése, szájsebészeti csontmütétek / resectio, cystectomia, implantatio, extractio, dentoalveolaris mütétek stb. / után azonnal laserterápiát alkalmazva a postoperativ oedema és fájdalom csökken, majd a műtét utáni 2-4 napban tovább alkalmazva a hámosodás, a sebgyógyulás felgyorsul, és a varratszedés 2-3 nappal hamarabb elvégezhető. Jelentősen csökken a szövődmények száma. Fontos, hogy a soft laser terápiát gondos vizsgálat, pontos diagnózis előzze meg, a legtöbb esetben a hagyományosan bevált gyógymódok kiegészítésére, esetenként önállóan alkalmazandó.[:de]Der Laser sendet einen gebündelten Lichtstrahl aus, der aus Licht einer einzigen Wellenlänge besteht, ( bei uns 810 nm ) Die Wirkung im Gewebe hängt ab von der Wellenlänge, die abhängig von der Art des Lasers ist und von der Energie. Durch Anpassung der Energie kann man unterschiedliche Behandlungen durchführen, die von der Stimulation der Wundheilung, einer keimreduzierenden Wirkung bis zum chirurgischen Schnitt reichen.. In unseren Praxis befindet sich ein Elexxion Claros Hochleistung Dental Laser mit 30 W Leistung.

Hier gebe ich eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungen beim Zahnarzt:

1. Parodontalbehandlung: der Laser bewirkt Keimreduktion in tiefen Zahnfleischtaschen

2. Wurzelbehandlung: mit einer sehr feinen Glasfasersonde wird der Laserstrahl in den bakteriell besiedelten Wurzelkanal bis zur Spitze eingebracht und entfaltet dort seine keimtötende Wirkung. Die Wurzelbehandlung wird schneller und sicherer.

3. Herpes / Fieberbläschen / Aphthen: Im Anfangsstadium entfaltet der Laser (bei sehr niedriger Energie) eine gewebestimulierende Wirkung, durch die es zu einer deutlich schnelleren Abheilung kommt. Bei bereits ausgebrochenen Bläschen wird (mit etwas höherer Energie) oberflächlich verschorft.

4. Empfindliche Zahnhälse: die Wirkung ist oft erstaunlich, keine andere Methode bringt eine solche Erfolgsrate bei dieser lästigen Beeinträchtigung

5. Bleichen: der Bleichvorgang wird beschleunigt und ein besseres Ergebnis als mit herkömmlicher Lichtaktivierung wird erreicht

6. Chirurgische Eingriffe: bluten nicht – ein besonderer Vorteil bei Patienten mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Marcumar) , bedeutet aber schnellere Eingriffe auch.

Unsere Laser bietet aber noch mehrere Möglichkeiten zur Behandlung.

Chirurgie

 • Abszesse eröffnen
 • Aphthen
 • Blutstillungen
 • Cürettagen
 • Epulitiden
 • Fibrome
 • Frenektomien
 • Gingivektomien vor Abdruck
 • Granulome
 • Hämangiome
 • Hyperplasien
 • Implantate freilegen
 • Implantate dekontaminieren
 • Keimreduktionen allgem.
 • Lappen- Operationen
 • Periimplantitis, chirurgisch
 • Probebiopsien
 • Retentions- Zysten
 • Retinierte Zähne freilegen
 • Schlotterkämme
 • Sickerblutungen
 • Sulcus- Präparationen
 • Verrucae
 • Vestibulum- Plastiken
 • Wurzelspitzen- Resektionen

Parodontologie/ Endodontie

 • Beruhigung der Taschen
 • Gingivektomien, extern
 • Gingivektomien, intern
 • Hyperplasien
 • Keimreduktion der Taschen
 • Membranen dekontaminieren
 • offene Curettagen
 • Taschen- Reduktionen
 • Keimreduktionen der Kanäle
 • Keimreduktionen retrograd
 • Pulpenüberkappungen
 • Sulcus- Präparationen Implantologie
 • Frenektomien
 • Gingivektomien vor Abdruck
 • Implantate dekontaminieren
 • Implantate freilegen
 • Lappen- Operationen
 • Periimplantitis, chirurgisch
 • Vestibulum- Plastiken

Hartsubstanz

 • Bleaching
 • Dekontamination von Membranen
 • Implantat- Dekontaminationen
 • Kavitäten- Dekontamination
 • Konditionierung vor Versiegelung
 • Überempfindliche Zähne
 • Zahnoberflächen- Bestrahlung
 • Zahnstumpf- Empfindlichkeit

Therapie

 • Abzesse reifen
 • Allergien gegen Metalle
 • Aphthen
 • Dekubitus
 • Dentitio difficilis
 • Dolor post
 • Gingivitis
 • Granulome
 • Hämatome
 • Herpes labialis
 • Kiefergelenkbeschwerden
 • Kieferklemme lösen
 • Kieferostitis
 • Narben glätten
 • Neuralgiforme Schmerzen
 • Ödeme
 • Parodontose, initial
 • Parodontitis, initial
 • Pulpenüberkappung
 • Pulpitis, initial
 • Schmerzen allgemein
 • Säuretrauma
 • Schleiftrauma
 • Sinusitis
 • Stomatitis
 • Wundheilung
 • Würgereiz unterdrücken
 • WSR- Wundbehandlung

[:en]We can truly say that we are on the cutting edge of technology. As you can read on the pages that describe our services we make extensive use of lasers. Lasers are quick, more reliable, sterile, accurate, convenient and more comfortable.

 

We use a High Performance „Elexxion Claros” Dental Laser with 30 Watts maximum.

 

Watch: www.elexxion.de[:]