H-8800 Nagykanizsa Csengery u. 8. / Telefon: +36 93 318-887 / +36 30 946-7922 / Fax: +36 93 318-887 / Email: info@madedent.hu Online bejelentkezés, időpont foglalás
Open
X

Laser kezelések.

Laser kezelések

A laserek 1960-ban történt felfedezését követően a fogászati alkalmazás mindig is az érdeklődés középpontjában állt. A kemény szövetek kezelésének speciális feltételei ugyanakkor késleltették a széleskörű elterjedést, részben a különleges technikai megoldások, a költséges berendezések és a korai évtizedekben nem eléggé hatékony kezelési eljárások miatt. A stomatológiában az ezredfordulóig a soft laser terápia mellett a lágyrész sebészet állt az érdeklődés középpontjában és terjedt el a gyakorlatban. A robbanásszerű fejlődés eredményeként az elmúlt 5 évben a fogorvosi praxis számára könnyen kezelhető rendkívül hatékony módszerek révén önállósultak új fogászati szakterületek: laseres parodontológia, endodontia, implantológia, cariológia, orthodontia, bleaching, protetika, esztétikai fogászat, gyermekfogászat, dentoalveolaris sebészet.

Rendelőnk egy nagy teljesítményű Elexxion Claros Lézerkészülékkel rendelkezik, mellyel a lágy lézeres kezelésektől kezdve a sebészeti beavatkozásokig, a kezelések széles palettájában alkalmazhatjuk a lézerfény gyógyító hatásait.

Elexxion

Alkalmazási területek:

 • Parodontológia
 • Endodontia
 • Fogfehérités
 • Preprotetika
 •  Implantológia
 • TM izületi kezelése

Néhány tipusú kezelésről bővebben:

1. A parodontalis tasakok laser kezelése során alkalmazott dióda sebészi laser ( 3W, szaggatott üzemmód, 200 um vastagságú hajlékony szálvég) idealis terápiás eszköz. A négy kvadráns tasakjait általában egy ülésben akár közvetlenül az alapos depurálást követően azonnal elvégezhetjük. Elegendő a spray befúvásos érzéstelenítés az esetek 90%-ban. A tasakhám és a benne levő baktériumok eltávolítása már egy kezeléssel általában elvégezhető, súlyosabb esetben ismétlés szükséges. A beavatkozás után azonnal megkezdjük az 5 napon át tartó napi soft laser kezeléseket és az öblögetőszer alkalmazását. Már 3-4 nap múlva jó eredmény tapasztalható (gyulladás jelentős csökkenése, inyszél letapadása, tisztítható terület, vérzés megszünése.).

2. Endodontiai beavatkozások esetén a szaggatott üzemmódban alkalmazott dióda laser szinténl ideális eszköz. A kezelések gyorsan és igen hatékonyan elvégezhetőek. Az esetek döntő részében a 200 um-es szállal a gyökércsatorna sterilizálható, azonnal egy ülésben elvégezhető a gyökértömés.

3. Preprotetika laser kezelések Implantológiai beavatkozások során szintén rendkívül hasznosan alkalmazható a dióda laser egyaránt. Aklár a műtét előtti lágyrészkorrekciók, akár az implantátum feltárása esetén, vagy a periimplantitis gyógykezelésében.

4. A fogfehérítés során a dióda laser, a hagyományos fény alkalmazásához képest mélyebb hatás hozható létre.

A lézerrel támogatott gyökérkezelésről bővebben:

A páciensek egyre jelentősebb mértékben tartanak igényt a fogak megőrzésére, a megbízható és eredményes eljárásokat keresik. Elvárás a minimális kellemetlenséggel járó, minél gyorsabb eredményt biztosító hosszú távon tartósan a fog funkcióban maradását adó módszer. Az endodontiai beavatkozásoknál a szaggatott üzemmódban alkalmazuk a dióda . A kezelések gyorsan és igen hatékonyan elvégezhetők. Az esetek döntő többségénél a 200 mikronos szállal a gyökércsatorna sterilizálhatjuk, egyszerűbb esetekben a gyökértömés azonnal, sokszor egy ülésben megoldható. A laserrel asszisztált gyökérkezelés A munkához a rendelkezésre álló adatok alapján ( Rtg., Apex lokator ) meghatározzuk a csatornák számát, alakját, hozzávetőleges hosszát. A túltágítás elkerülése érdekében inkább 1-2 mm-el rövidebb táv tágítására törekszünk majd.

Lépések:

 •  A bejárati üreg preparálása
 • A gyökércsatorna preparálása
 • Laser kezelés
 • Gyökértömés

1. A bejárati üreg preparálása

A bejárati üreg preparálása során az anatómiai viszonyok függvényében olyan bejáratot képezünk ki, hogy megfelelő feltételeket biztosítson a kezeléshez. Gömbfúróval alakítjuk ki a bejárat megfelelő mélységét, majd a csatorna bejáratot a felszínt csak szinte érintve, nyomás alkalmazása nélkül.

2. A gyökércsatorna preparálása

A Német Konzerváló Fogászati Társaság 1999-es definiciója szerint a gyökércsatorna preparálása tartalmazza: a pulpaszövetek, baktériunmok és a fertőzött szövetek eltávolítása, a gyökércsatorna kiterjesztése és formázása . Megkülönböztetünk biomechanikai preparációt ( a tisztított műszerekkel tárjuk fel a csatornát, terjesztjük ki és formázzuk, a műszereket tartjuk rendszeresen fertőtlenítő oldatokban), míg a chemomechanikai módszer esetén a csatornát öblítjük és ezzel semlegesítjük a baktériumokat, azok toxinjait és a széteső anyagokat. A preparálás mind kézi mind gépi eszközökkel végezhető.

3. A laser kezelés

A mindennapi gyakorlatban elterjedt és bevált laserrel asszisztált gyökérkezelés során a gyökércsatorna feltárása rutin esetben valamelyik mechanikus eljárással történik A preparálás során az elérendő cél az apicalis régió feltágítása 35-40-es méretre, a laser fiberszál megfelelő alkalmazása ezt megkívánja. A megfelelő feltárás, az öblítések befejeztével a csatornába steril papirpoint helyezünk, kiszárítjuk azt. A munkahosszat átvisszük a laserszálra is gumistop segítségével bevezetjük a csatornába és a lasert aktiválhatjuk. Külön figyelmet kell fordítanunk, hogy az apicalis terület közelében elkerüljük a túlmelegedést, vagyis a laserrel végzett túl hosszú időtartamú kezelést. A laserszálat az apextől elindulva a koronalis irányba folyamatosan körkörös mozgást végezve kifelé húzzuk a koronális részig. Ezt az eljárást háromszor végezzük. A laser kezelés befejeztével a csatornát célszerű megtömni calcium hydroxiddal és lezárni ideiglenes tömőanyaggal, mely megakadályozza a szájüreg felől a bakterielais inváziót. Kevéssé fertőzött esetekben egy ülésben a végleges gyökértömés elkészíthető, közepesen fertőzött vagy erősen váladékozó csatornák esetén kb. 3 nap múlva ismételt laserkezelést célszerű végezni. Általában a második – vagy harmadik – kezelést követően a gyökércsatorna klinikailag sterilként kezelhető és a végleges töméssel ellátható. Az első laseres kezelést követően azok a baktériumok, melyek mélyebben elhelyezkedve nem kaptak még teljes pusztulásukhoz elegendő intenzitású laser fényt ( a szóródás során gyenge intenzitású fény jut a helyszínre), a sejtmembrán károsodásnak megfelelő reakciót mutatnak. Nem pusztulnak el, csupán károsodnak, a következő fertőtlenítő öblítés és a laseres kezelés hatása már kumulálódva elegendő a teljes mértékű elpusztításukhoz.

4. Gyökértömés

A végleges gyökértömésre – ha egyéb sürgető tényező nem áll fenn – biztonságos módon 2-3 laseres kezelés után ( 3 napos intervallumokkal) kerülhet sor. Extrém nehéz esetekben ennél több laserkezelés is szükséges lehet, egyszerű esetekben pedig sokszor egy kezelés is elegendő. Mi CaOh tartalmú gyökértömő anyagot használunk ( Sealapex ), mellyel csúcsig érő , falálló gyökértömésre törekszünk.

A gyökértömés céljai:

1. Kizárni a passzázs lehetőségét a mikroorganizmusok és folyadékok számára a gyökércsatorna mentén.

2. A főcsatornarendszer mellett a lehetőség szerinti oldalcsatornák, a dentintubulusok, az apicalis terület lezárása.

Napjainkban az ideálisnak tekintendő gyökértömő anyag a guttapercha, mely a megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik: biocompatibilis, mérettartó, nem vízfelszívó, könnyű behelyezni és eltávolitani. A guttapercha fa dehidratált terméke, mely bárium sulfátot (röntgenárnyék), viaszt, cink oxidot, színezőanyagot és nyomelemeket tartalmaz. A csatorna és a guttapercha közötti nem tökéletes illeszkedést tölti ki a sealer anyag. A tömést követően röntgen felvétel készül és dokumentáció, majd meghatározott időnként ellenőrzés a gyökércsúcsra, különösen a periapicalis csontállomány viselkedésére vonatkozóan.

Laserek hatása a gyökércsatorna kezelésében

A nagyteljesítményű laserek hatása négy fontos területen nyilvánul meg:

 • Felszini réteg eltávolítása
 • Bactericid hatás
 • Osteoblast stimuláció
 • Apex zárás

1. Felszini réteg eltávolítása

A dióda laserrel végzett gyökércsatorna kezelés során a felszíni réteg (smear layer) eltávolítása (leégetése, elpárologtatása) történik, valamint a dentioncsatornák végeinek lezárása (leolvasztása).

2. Bactericid hatás

A lasersugár a gyökércsatorna falában 1000 mikrométer mélységbe behatol és az ott levő mikroorganizmusokat és azok termékeit képes elpusztítani. Ennél mélyebbre a baktériumok nem hatolnak, így nemcsak a gyökércsatornát magát, hanem az 1000 mikron mélységű csatorna felszíni rétegből is eliminálja a kórokozókat a laser. Ugyancsak jól képes az oldalcsatornákba, elágazásokba, ampullákba, ramifikációkba is behatolni, illetve azokat lezárni. Ez meghaladja a 99%-ot, vagyis jó közelítéssel a laser sterilizálni képes a gyökércsatorna belsejét valamint az 1 mm vastagságú csatornafalat is. A laser sugár ráadásul képes behatolni az oldalcsatornákba, a ramifikációba is, valamint le is zárja a dentincsatornák végeit is. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a különböző kémiai fertőtlenítő szerek általános hatásmélysége 100 mikron a gyökércsatorna falában, ennyi a behatolási mélység a dentintubulusokban. Eszerint az akár 1000 mikronra behatoló baktériumok jelentős része kizárólag öblítéssel nem távolítható el, nem pusztítható el. Bakteriumok révén a gyökércsatorna flóra tartalmaz: proteolyticus és fibrinolyticus enzimeket. Ezek okozzák a szövet felodódást, csontfelszívódást, plasma proteinek csökkenését. A toxicus anyagok felelősek az endotoxin, leukotoxin hatásokért, valamint megfigyelhető hogy cytokinek keletkezése következik be

3. Osteoblast stimuláció

Az osteoblast stimuláció a laserezés során kifejtett soft laser hatáson alapul. Ez mintegy a sebészi laser mellékhatásaként jelentkezik. Az oxidativ foszforiláció, a DNS szintézis és több más igazolt biokémiai folyamat serkentésével az osteoblastok aktivitását, csonttermelő, csont újratermelő képességét és tevékenységét kifejezetten fokozza.

4. Apex zárás

Az apicalis terület lezárására, megolvasztására is képes a megfelelő paraméterekkel rendelkező lasersugár. Ezt in vitro fuchsine oldatba mártott extrahált fogakon is bizonyították, azzal, hogy a laserkezelt gyökércsatornájú fogak csatornájába az apexen keresztül nem jutott át a festékoldat.

Világszerte a dióda sebészi laserek általában 2-3 W teljesítménnyel, 0,1-0,6 sec impulzusokkal köztük ugyanekkora szünetekkel használatosak.. A száloptika rendszerint 200 mikron vastagságú.. A sikeres endodontiai kezelés záloga a megfelelő preparáció, a baktériumok eliminálása a csatornarendszerből és a megfelelő gyökértömés. Ebben a lasereknek meghatározó szerep jutott.

Soft laser terápia

A soft laserek alapvető hatásai a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és a biostimuláció a sebgyógyulási folyamatok gyorsítása. A leggyakrabban alkalmazásra kerülő korszerű diódalaser kiszorította a Helium-neon lasereket a mindennapos sztomatológiai praxisból. Szájnyálkahártyabetegségek közül a herpes, aphta, nemgyógyuló nyálkahártya fekélyek, krónikus gyulladásos jelenségek, stomatitis a leggyorsabb eredményt mutatják, a laserterápia gyors hámosodást eredményez, a gyógyulási idő általában a felére lerövidül. Parodontalis kórképek közül a parodontitis, gingivitis, a fogak előtörését, fogszabályozást kísérő jelenségek, tasakok hagyományos vagy lasersebészeti kezelése kiegészítve soft laserrel gyors sebgyógyuláshoz, csontregenerációs folyamatok megindulásához, a gyulladás gyors szanációjához vezet. Fájdalomsyndromák között a trigeminus neuralgia, atipusus arcfájdalom, postoperativ, posttraumás fájdalom eseteiben a gondos diagnózist követően a hagyományos terápiát kisteljesítményű laserkúrával kiegészítve – vagy esetenként önállóan is – a fájdalomrohamok száma és a fájdalom erőssége jelentősen mérsékelhető. A temporomandibularis izületi kórképek – arthrosis, arthritis okozta panaszok – posttraumás izületi fájdalmak, reflektorikus szájzár és egyéb folyamatok eseteiben elsősorban a fájdalom gyors megszüntetésével, a gyakran fennálló szájzár oldásával lehetővé válik a sztomatológiai szanáció, majd a hagyományos és a laserterápiás kezelés a panaszok jelentős mérséklődéséhez vezethet. Reflektorikus szájzár lasersugárral sok esetben azonnal – 2-3 perc alatt -oldható. Dentalis eredetü gyulladásokban, periodontitis, gyökérkezeléshez kapcsolódó panaszok, periostitis, lymphadenitis, osteomyelitis, phlegmone eseteiben a gyulladásos jelenségek – hagyományos módon kezelve és közben lasert is kiegészítésképpen alkalmazva – gyorsabban és sokkal mérsékeltebb fájdalomtól és oedemától kisérve gyógyulnak. Nyálmirigybetegségek asyalia, syaloadenitis, syaloadenosis esetében a bevált ismert eljárásokat laserkezelés kúrával egészíthetjük ki, és a nyáltermelés serkentése, a fájdalom és egyéb panaszok mérséklődése tapasztalható sok esetben. Csontgyógyulási folyamatok serkentése, szájsebészeti csontmütétek / resectio, cystectomia, implantatio, extractio, dentoalveolaris mütétek stb. / után azonnal laserterápiát alkalmazva a postoperativ oedema és fájdalom csökken, majd a műtét utáni 2-4 napban tovább alkalmazva a hámosodás, a sebgyógyulás felgyorsul, és a varratszedés 2-3 nappal hamarabb elvégezhető. Jelentősen csökken a szövődmények száma. Fontos, hogy a soft laser terápiát gondos vizsgálat, pontos diagnózis előzze meg, a legtöbb esetben a hagyományosan bevált gyógymódok kiegészítésére, esetenként önállóan alkalmazandó.